ALGEMENE VOORWAARDEN SQUASHTIME

• Indien het reserveringsverloop van de avond dit vereist kan zonder voorafgaande toestemming van de desbetreffende persoon de squashbaan naar 1 kwartier later worden verschoven. Er zal echter altijd worden getracht dit te voorkomen.

• Annuleringen van banen is mogelijk tot 23:00 uur de dag ervoor.
• Bij het niet nakomen van deze bepaling is men het niet leden tarief verschuldigd. Dit zal moeten worden afgerekend voor u verder gebruik kunt maken van de squashbanen.

• Het spelen met zwarte en/of afgevende zolen is absoluut verboden!

• Er kan maximaal 6 dagen van tevoren worden gereserveerd.

• Eventuele baanhuur en/of achterstallige (SBS) betalingen dienen vooraf bij de receptie te worden voldaan.

• Tonen van de lidmaatschapspas bij de receptie is verplicht.

• Bij het reserveren van een baan dienen alle namen van de personen die op deze baan gaan spelen te worden vermeldt. Leden dienen tevens hun lidmaatschapsnummer te vermelden.

• Het is niet verplicht dat de squashpartner(s) lid is/zijn, doch dan is voor deze squashpartner(s) het niet leden tarief verschuldigd.

• Het gebruik van eigen consumptie/bidons is in het gehele complex ten strengste verboden.

VOORWAARDEN BIJ ALL-IN SQUASH

• Bij dit reglement is ook het algemeen reglement squash van toepassing.

• Met dit lidmaatschap kunt u tweemaal per week ¾ uur of 1x een uur reserveren zonder bijbetaling, een reservering bestaat altijd uit minimaal twee spel(ers)(sters).

• Naast deze hierboven omschreven reservering heeft u de mogelijkheid om iedere dag één squashbaan (¾ uur) voor de desbetreffende dag dat u belt (na 17:00 uur bellen) te boeken (onder voorbehoud dat er nog banen vrij zijn). Zo kan men zolang er banen vrij liggen, iedere dag, zonder bijbetaling “onbeperkt” squashen.

• Indien echter meer dan ¾ uur wordt gereserveerd is men over deze extra speeltijd het speciale ledentarief verschuldigd.

VOORWAARDEN BIJ DALUREN SQUASH

• Bij dit reglement is ook het algemeen reglement squash van toepassing.

• Met dit lidmaatschap kunt u tweemaal per week ¾ uur, buiten de piek-uren reserveren zonder bijbetaling, een reservering bestaat altijd uit minimaal twee spel(ers)(sters).

• Naast deze hierboven omschreven reservering heeft u de mogelijkheid om iedere dag één squashbaan (¾ uur) voor de desbetreffende dag dat u belt te boeken (onder voorbehoud dat er nog banen vrij zijn). Zo kan men zolang er banen vrij liggen, iedere dag, zonder bijbetaling “onbeperkt” buiten de piek-uren squashen.
Bij drukte bedraagt de minimale speeltijd in ieder geval ¾ uur.

• Indien echter meer dan ¾ uur wordt gereserveerd of men wil tijdens de piek uren spelen, dan is men over deze extra speeltijd het speciale ledentarief verschuldigd.

• Onder de piek uren wordt verstaan van maandag t/m Vrijdag van 18.00-22.00 uur.